3. Creació i composició de comissions informatives