Declaració de no prohibició de ser beneficiari de subvencions