Instància declaració de responsabilitat en sancions