Notificació instal·lacions generadores d’aerosols amb emissions a l’exterior