Ordenança municipal reguladora de la targeta i la reserva d’estacionament per a vehicles que transporten persones amb mobilitat reduïda

Download the PDF file .

Descarregar

Ordenança municipal reguladora de la targeta i la reserva d’estacionament per a vehicles que transporten persones amb mobilitat reduïda