Ordenança Reguladora Taxa per Utilització del Centre de Dia d’Atenció a la Infància