Ordre del dia ple extraordinari i urgent 1 Julio 2014