Ordre del dia ple extraordinari i urgent 16 juliol 2014