Ordre del dia ple extraordinari i urgent 25 juliol 2014