Ordre del dia ple extraordinari i urgent 27 juny 2014