Ordre del dia ple extraordinari i urgent 3 setembre 2014