Ordre del dia ple extraordinari i urgent 4 decembre 2014