Sol·licitud de renovació de la inscripció padronal per a estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent, presentada per representant