Sol·licitud de fraccionament del pagament de deutes en via executiva