Sol·licitud d’inclusió en el sistema de pagaments fraccionats de rebuts de venciment periòdic