Sol·licitud de llicència d’ocupació del sòl de la via pública amb Guals