Sol·licitud de subvenció d’ajudes per a clubs i entitats esportives