Nova sessió ordinària del Consell Municipal de Comerç

24 novembre 2022|Burjassot

COMERCIO- Reunión Consejo de Comercio noviembre 2022

La regidora de Comerç i Mercats de l’Ajuntament de Burjassot, Rosa Coca, i els tècnics  responsables de l’àrea, s’han reunit amb els components del Consell de Comerç del municipi en una nova sessió ordinària.

En la sessió celebrada al novembre, després de l’aprovació de l’acta anterior, s‘ha donat compte de les activitats realitzades per la regidoria al llarg de l’exercici en curs i s’ha realitzat la proposta per a l’exercici 23, mostrant així el treball continu de l’àrea de comerç per a fomentar les compres en el comerç local.

Així mateix, s’ha informat del punt en el qual es troba el Pla d’Acció Comercial de Burjassot i, finalment, s’ha obert un torn de precs i preguntes.