Noves mesures per la Covid-19, a la Comunitat Valenciana, des del dilluns 25 de gener

24 gener 2021|Burjassot

La Generalitat ha anunciat hui, diumenge 24 de gener, l’adopció de noves mesures davant l’evolució de la pandèmia, entre les quals es troba la limitació de les reunions als convivents en l’espai privat i a dues persones de dos nuclis de convivència diferents en l’espai públic i el confinament perimetral municipal de les ciutats de més de 50.000 habitants durant els caps de setmana i festius.

Aquestes noves mesures entraran en vigor EL DILLUNS 25 DE GENER, des de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), i s’estendran fins al 15 de febrer. Són  aquestes:

A) Limitació de la permanència de grups de persones en espais públics i privats:

1- En espais d’ús públic, tant tancats com a l’aire lliure, la permanència de grups de persones queda condicionada al fet que NO se supere el número màxim de DUES persones, llevat que es tracte de persones convivents i sense perjudici de les excepcions previstes.

2- En els domicilis i espais d’ús privat, tant a l’interior com a l’interior com l’exterior, es permuten únicament les reunions familiars i socials de persones que pertanyen al mateix nucli o grup de convivència, sense perjudici de les excepcions previstes.

3- S’EXCEPTUEN de les limitacions establides en els apartats 1 i 2 les següents situacions:

a) Les activitats no professionals relacionades amb la criança i les cures, com l’atenció i acompanyament a persones menors d’edat, persones majors, en situació de dependència, amb diversitat funcional o en situació d’especial vulnerabilitat.

b) la convivència alterna de fills i filles amb els seus progenitors o progenitores no convivents entre ells.

c) L’acolliment familiar de persones menors d’edat en qualsevol de les seues tipologies.

d) La reunió de persones amb vincle matrimonial o de parella que viuen en domicilis diferents.

e) Les persones que viuen soles, que podran formar part d’una altra única unitat de convivència formant una unitat de convivència ampliada. Cada unitat de convivència ampliada només podrà integrar a única persona que viva sola. I la persona que viva sola podrà formar part exclusivament d’una unitat de convivència ampliada duren e tot el període de vigència de la mesura.

4- No estan incloses en les limitacions previstes en els apartats 1 i 2 les activitats laborals, les institucionals, les de transport i les dels centres docents que imparteixen ensenyaments a les quals fa referència l’article 3 de la Llei orgànica d’educació, inclosa l’ensenyament universitari, ni aquelles activitats per a les quals s’estableixen mesures específiques en la normativa aplicable.

B) Limitacions de mobilitat:

1- Es prorroga, fins a les 23.59 hores del 15 de febrer de 2021, la limitació de l’entrada i l’eixida de la Comunitat Valenciana.

2- Addicionalment, des de les 15.00 hores del divendres fins a les 06.00 hores del dilluns i des de les 15.00 hores de la vespra dels dies festius fins a les 06.00 de l’endemà al festiu, queda limitada l’entrada i eixida de persones dels termes municipals dels municipis i grups de municipis amb població superior a 50.000 persones amb les mateixes excepcions previstes per a l’entrada i l’eixida de la Comunitat. Municipis afectat: València, Alacant, Elx, Castelló, Torrevieja, Torrent, Orihuela, Gandia, Paterna, Benidorm, Sagunt, Alcoi, Sant Vicent del Raspeig, Elda-Petrer i Vila-real.

3. Així mateix, es prorroga, fins a les 23.59 hores del 15 de febrer de 2021, la limitació a la llibertat de circulació de les persones en horari nocturn entre les 22.00 i les 06.00 hores en tot el territori de la Comunitat Valenciana.

CONSULTA ACÍ EL DOGV