Obligatori l’ús de mascaretes als majors de 6 anys, en espais públics, si no es pot mantindre la distància

20 maig 2020|Burjassot

mascarilla tipo

El BOE (20-05-2020) ha publicat l’ordre de Sanitat que fa preceptiu l’ús de mascaretes, a partir del dijous 21 de maig, en determinats casos i supòsits, sense perjudici de les recomanacions previstes per les autoritats sanitàries en la resta de casos.

Així, les persones majors de sis anys hauran de portar mascareta obligatòriament en els espais públics quan no siga possible mantindre la distància de seguretat de dos metres.

L’ús de mascareta, preferentment higièniques i quirúrgiques, que cobrisca nas i boca, serà obligatori des del dijousen la via pública, en espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobe obert al públic, sempre que no siga possible mantindre una distància interpersonal de més de dos metres”, segons recull el text publicat en el BOE.

S’excepcionen d’aquesta obligació a aquelles persones que presenten algun tipus de dificultat respiratòria que puga veure’s agreujada per la utilització de la mascareta i a aquelles l’ús de les quals es trobe contraindicat per motius de salut o discapacitat. Així mateix, el seu ús no serà exigible en el desenvolupament d’activitats que resulten incompatibles, com ara la ingesta d’aliments i begudes, així com en circumstàncies en les quals existisca una causa de força major o situació de necessitat.

L’ús generalitzat de mascaretes per part de la població general per a reduir la transmissió comunitària del SARS-CoV2 està justificat no sols per la seua alta transmissibilitat, sinó també per la capacitat que han demostrat les màscares per a bloquejar l’emissió de gotes infectades, molt important quan no és possible mantindre la distància de seguretat.