Oferta de 24 places vacants per al Mercat ambulant Extraordinari dels dimecres i els dissabtes

16 febrer 2017|Burjassot

De conformitat amb l’Ordenança reguladora de la venda no sedentària, l’Ajuntament de Burjassot ha publicat la convocatòria de places vacants en el Mercat Extraordinari dels dissabtes. Les persones interessades en alguna d’aquestes places vacants han de presentar la seua sol·licitud, per registre d’entrada en l’Ajuntament, del 17 de febrer al 3 de març, en horari de dilluns a divendres de 9h a 14h.

El nombre de llocs vacants és de 24 llocs de 4, 6 i 8 metres i els sol·licitants hauran de sol·licitar la preferència d’aquests, per ordre al seu interés. Si es produïren vacants durant el període d’adjudicació s’ampliarà l’oferta de les mateixes i, en el cas de presentar-se més sol·licituds que places a adjudicar, es crearà una borsa per a poder participar en el mercat extraordinari “al fallo”.

Tant el barem de mèrits com la instància de sol·licitud i tota la informació del procés pot consultar-se en el Tauler d’anuncis de la web municipal.