Passos a seguir per a consultar les prestacions per desocupació

17 abril 2020|Burjassot

Consulta prestaciones desempleo

El Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), organisme dependent del Ministeri de Treball i Seguretat Social, ha publicat i difós els passos que cal seguir per a poder consultar, en la seua Seu Electrònica, l’estat de les prestacions per desocupació dels usuaris i usuàries.

En primer lloc, cal accedir a la Seu Electrònica del SEPE i accedir a la pestanya “Serveis i procediments”. A continuació, cal seleccionar l’apartat “Persones” i després, fer clic en “consulte les dades i rebut de la seua prestació”.

Després de seleccionar “Consultes de la prestació” i “Dades de contrast”, caldrà introduir el NIF/NIE, els deu últims números del compte bancari que l’usuari/a va facilitar al SEPE i el número de telèfon de l’usuari/a. Finalment, si la prestació està reconeguda, es podrà consultar la quantia i la seua duració.