Patrimoni aprova la solució constructiva per al mur del Pati de Les Sitges

7 gener 2019|Burjassot

Solución constructiva Los Silos

La Direcció General de Cultura i Patrimoni de la Conselleria d’Educació ha aprovat la solució constructiva per al mur del Pati de Les Sitges, presentada per l’Ajuntament de València i dissenyada per Javier Benlloch Marco, Catedràtic del Departament de Construccions Arquitectòniques de l’Escola Superior d’Arquitectura, expert que ha sigut la persona encarregada, per part també de l’Ajuntament de València, al costat del citat Departament, com a redactors del projecte i directors de l’obra.

Després de l’aprovació el passat 5 de desembre, per part de l’Ajuntament de València, d’estendre la declaració d’obra d’emergència a tot el llenç nord-est de Les Sitges, el dia 17 de desembre es va presentar davant la Direcció General de Patrimoni la memòria descriptiva del projecte de reconstrucció del mur de contenció i estabilització de la resta de llenç nord-est del Pati de Les Sitges. Aquesta memòria ha sigut doncs aprovada per la citada Direcció General ja que el monument del Pati de Les Sitges és Bé d’Interés Cultural des de l’any 1982 i per tant requereix la preceptiva autorització d’aquest Centre Directiu amb caràcter previ a la realització de qualsevol obra que afecte al mateix.

La memòria presentada i objecte de l’autorització amb la conformitat dels Serveis Tècnics inclou “els treballs previs previstos per a la reconstrucció del mur -perfilar farciments, col·locació de làmina drenant, recuperació de mamposteria-, la reconstrucció del mur col·lapsat amb la mateixa tècnica de construcció que originàriament va tindre la fàbrica i mantenint grossàries originals”.

Així mateix, la memòria inclou també “la realització d’un massís triangular de formigó, reforçat amb micropilotes, a manera de fonamentació. Aquest massís, independentment que posteriorment s’estudie una solució per a integrar-lo a la urbanització del passeig Concepción Arenal, haurà d’entonar-se cromàticament i tindre un acabat superficial texturitzat, de manera que no contraste en excés amb el monument i que alhora es puga llegir com un element afegit. A més, s’haurà de cuidar especialment l’execució de la trobada del paviment de pedra de la part superior de la plaça de Les Sitges amb el mur de maçoneria, de manera que s’evite l’entrada d’aigua al trasdos del mur. L’altura del massís haurà d’estudiar-se i consensuar-se amb els tècnics d’aquesta direcció general”.

Per a nosaltres, allò més important és saber que el monument del Pati de les Sitges serà reconstruït en les millors condicions. El fet que la reforma de la zona de la Plaça de l’Ajuntament i el Passeig de Concepción Arenal a meitat del segle XX haja afectat el mur, descalçant-lo, ha suposat un contratemps important i un greu dany per al monument, ja que afecta a tota l’estructura del mur nord-est. Per eixe motiu és l’ampliació de l’emergència a tota la seua amplitud, i per eixe motiu també que la solució que han presentat els tècnics experts en la matèria consistisca a tornar a donar-li aqueixa solidesa al mur en la seua base. Allò més important és la seguretat del mur i del monument en la seua reconstrucció. Amb posterioritat integrarem la solució constructiva en l’entorn, mitjançant un concurs d’idees, per a poder harmonitzar tot el conjunt monumental”, apunta l’alcalde de Burjassot, Rafa García.

Els treballs referits als contraforts, els accessos existents a Les Sitges, els revestiments del mur i sobretot, la solució proposada per a consolidació de l’entrada realitzada en la Guerra Civil, hauran de ser objecte d’aportació d’un estudi i d’una documentació més detallada, que serà valorada pels tècnics d’aquesta Direcció General conjuntament amb la resta de tècnics intervinents. Això no obsta perquè es puguen iniciar amb caràcter immediat els treballs per als quals es proposa autorització”, afig el document aprovat.