Primera reunió tècnica entre l’empresa i la direcció de l’obra de rehabilitació del mur del Pati les Sitges

15 octubre 2018|Burjassot

Los Silos 15-10-2018

Aquest matí s’han reunit per primera vegada personal tècnic de l’empresa que realitzarà l’obra del mur de les Sitges amb el Director de l’obra, Javier Benlloch i l’arquitecte tècnic, Santiago Tormo, per a en un primer moment presentar-los la proposta tècnica de solució que ells han considerat per a la rehabilitació del mur, proposta que també s’està tramitant de forma paral·lela en la Direcció General de Patrimoni per a comptar amb la seua aprovació.

Durant aquests primers dies, es realitzarà l’avaluació de riscos per part de l’empresa, i al mateix temps es realitzarà l’apilament de material necessari per a l’inici de les obres. Una vegada estiga realitzada l’avaluació de riscos, la qual entén la direcció tècnica que estarà finalitzada abans que acabe la setmana, es podrà començar físicament amb la retirada de la part del mur que està en el Passeig Concepción Arenal i que encara no ha sigut retirat.

La retirada d’aquest material és el primer pas per a l’inici de la rehabilitació. Mentrestant, demà continuaran realitzant-se treballs de topografia i geodèsia en la zona del mur.