Publicada la baremació de mèrits per a la constitució d’una borsa de treball de conserges

28 octubre 2019|Burjassot

Casa de Cultura

El 28 d’octubre s’ha publicat el llistat amb la baremació de mèrits dins del procediment selectiu per a la constitució urgent d’una borsa de treball de funcionari interí, per a cobrir les vacants i substitucions transitòries dels llocs de conserge, per a centres culturals, en la plantilla de l’Institut Municipal de Cultura i Joventut de Burjassot (IMCJB). El llistat està disponible per a la seua consulta en el Tauler d’anuncis de la Casa de Cultura i en el Tauler d’anuncis de la Seu Electrònica de l’IMCJB.

Els aspirants disposen d’un termini màxim de tres dies hàbils comptats a partir del següent a la publicació (del 29 al 31 d’octubre), per a efectuar les al·legacions que consideren oportunes i que seran resoltes pel tribunal qualificador. Finalitzat el termini d’al·legacions, es procedirà a publicar el llistat definitiu amb les dates de les entrevistes als aspirants.