Publicada la concessió definitiva de les subvencions a centres educatius i AMPAS i a clubs i entitats esportives

14 desembre 2022|Burjassot

L’Ajuntament de Burjassot ha fet pública la concessió definitiva de les subvencions a centres educatius i AMPAS i a clubs i entitats esportives. La resolució final de totes dues subvencions pot consultar-se en el Portal de Transparència.

La concessió definitiva de les subvencions a centres educatius i associacions de mares i pares d’alumnes, exercici 2022, pot consultar-se en aquest ENLLAÇ.

La concessió definitiva de les subvencions en matèria d’esports a entitats i clubs esportius, exercici 2022, pot consultar-se en aquest ENLLAÇ.