Publicada la llista definitiva d’admesos i exclosos al procés selectiu per a la plaça de Coordinador Esportiu a Burjassot

2 juny 2020|Burjassot

deportes genérico

L’Ajuntament de Burjassot ha publicat, en el seu Portal de Transparència, la resolució d’alcaldia per la qual s’aprova la llista definitiva d’admesos i exclosos al procés selectiu per a proveir en propietat una plaça de Coordinador Esportiu, així com la data, hora i lloc d’inici de les proves selectives i nomenament del tribunal qualificador.

S’ha fixat el dia 29 de juny de 2020, a les 10 hores en la Sala d’actes de la Casa de la Cultura (carrer Mariana Pineda núm. 93-95) per a realitzar el primer exercici previst en la convocatòria, quedant convocat el personal aspirant definitivament admés, el qual ha de presentar-se a les proves amb el DNI.