Publicada la puntuació final en el procés selectiu per a la constitució d’una borsa de conserges

16 desembre 2019|Burjassot

ayuntamiento 2

Finalitzat el termini d’al·legacions, l’Ajuntament de Burjassot ha publicat i ha fet públic, en la Seu Electrònica  i en el Tauler d’anuncis, amb data 20 de desembre de 2019, el llistat de puntuació final (resultat de la suma de la fase de concurs de mèrits i de la fase d’entrevista personal als candidats/es) obtinguda en el procés selectiu per a la constitució urgent d’una borsa de treball de funcionari interí per a cobrir vacants i substitucions de conserge de centre cultural, en la Plantilla de l’Institut Municipal de Cultura i Joventut de Burjassot, segons el punt 6.4 de les bases de la convocatòria.