Publicada la resolució provisional de les subvencions en matèria de festes per a l’exercici 2021

27 octubre 2021|Burjassot

Fiestas San Roque Genérica

L’Ajuntament de Burjassot ha fet pública, en el Portal de Transparència, la resolució provisional de les subvencions en matèria de festes per a l’exercici 2021.

Les entitats que així ho consideren, podran presentar al·legacions a la resolució en el termini de deu dies a comptar des de l’endemà a la publicació de la mateixa en el Tauler d’anuncis municipal, és a dir, des del 28 d’octubre i fins al dia 11 de novembre, tots dos dies inclosos.

La concessió de les subvencions ha sigut aprovada per la Junta de Govern Local en sessió celebrada el passat 25 d’octubre de 2021.