Publicada la resolució provisional dels admesos i exclosos per a la constitució de diferents borses de treball en la Brigada d’Obres

25 juny 2020|Burjassot

Brigada de Obras Plan de Empleo

L’Ajuntament de Burjassot ha publicat, en la Seu Electrònica i en el seu Portal de Transparència, les resolucions provisionals amb els llistats d’admesos/es i exclosos/es en el procés selectiu per a la constitució de diferents borses de treball temporal en la Brigada Municipal d’Obres. Concretament, s’han publicat els llistats provisionals d’admesos i exclosos per a les borses de treball de peó d’obra i serveis diversos; d’oficial de fusteria; d’oficial de jardineria i d’oficial de serveis diversos.

Ara, els aspirants exclosos disposen d’un termini de deu dies hàbils, a partir de la publicació d’aquest anunci en la seu electrònica (la publicació es va realitzar el 23 de juny) , per a formular reclamacions o esmenar els defectes que hagen motivat la seua exclusió, quan aquests foren corregibles.