Publicades les Bases per a la presentació de propostes destinades a la realització d’actuacions de producció i animació comercial

2 agost 2017|Burjassot

Comercio

Aprovades per la Junta de Govern Local, l’Ajuntament de Burjassot ha publicat les Bases per a la presentació de propostes destinades a la realització d’actuacions de producció i animació comercial. Aquestes bases poden consultar-se en la Seu Electrònica de l’Ajuntament, allotjada en la web municipal, www.burjassot.org, en el Portal de Transparència de l’Ajuntament i en la web de CEMEF, www.cemefempresas.com.

La convocatòria té com a finalitat contribuir, mitjançant l’atorgament de subvencions, a sufragar les despeses derivades de la programació i organització d’activitats de promoció comercial, dinamització comercial, animació comercial i sensibilització per part d’associacions d’empresàris /ies i comerciants de Burjassot que es realitzen durant l’any 2017.

Podran ser beneficiaris de les mateixes associacions comercials i empresarials locals que estiguen legalment constituïdes i inscrites en el Registre Municipal d’Associacions de l’Ajuntament de Burjassot amb anterioritat a l’aprovació de les bases. Així mateix, hauran d’estar inscrites en el registre d’associacions de la Comunitat Valenciana de conformitat amb la Llei 14/2008 de 18 de novembre d’Associacions de la Comunitat Valenciana.

El termini de presentació de les sol·licituds serà, per a l’any 2017, des del dia 5 de setembre fins al dia 22 de setembre, tots dos inclusivament.