Publicades les bases per a les ajudes a esportistes d’elit (PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES DEL 24 D’ABRIL AL 14 DE MAIG DE 2021)

12 abril 2021|Burjassot

deportes genérico

L’Ajuntament de Burjassot ha publicat la convocatòria d’ajudes en matèria d’esports destinades a esportistes d’elit per a l’exercici de 2021. Les bases de la convocatòria es poden consultar en el Portal de Transparència.

La convocatòria té per objecte regular la concessió d’ajudes econòmiques a esportistes d’elit del municipi de Burjassot i donar suport a la pràctica esportiva i el rendiment dels esportistes, per a millorar la seua participació en les diferents competicions esportives a les quals es presenten, així com aconseguir l’adequada tecnificació en la seua especialitat esportiva.

Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions els/les esportistes d’elit que acrediten gran notabilitat esportiva atenent els seus resultats en competicions oficials, fonamentada en l’alt nivell de l’esportista i els objectius principals del qual siguen desenvolupar una competició esportiva oficial d’àmbit provincial, autonòmic, nacional o internacional, reconeguda per la federació esportiva corresponent. A més, els esportistes han de complir una sèrie de requisits, que es poden consultar en les bases, com ara estar empadronat/a en el municipi; pertànyer a un club esportiu federat en la corresponent Federació Esportiva Valenciana; estar en possessió de la Llicència Federativa en la modalitat esportiva corresponent o figurar en la llista d’Esportistes d’Elit de la Comunitat Valenciana, entre altres.

Les sol·licituds, dirigides al Sr Alcalde-President, es presentaran en el Registre d’entrada de l’Ajuntament, preferentment per mitjans electrònics, a través de la Seu Electrònica. També podrà presentar-se de manera presencial en el Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC) situat a la Casa de Cultura del municipi, sol·licitant cita prèvia, o per qualsevol dels mitjans assenyalats en l’article 16.4 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils comptats a partir del següent a la publicació de la present convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província (BOP). Donat que la publicació en el BOP va tindre lloc el 23 d’abril, la presentació d’instàncies estarà oberta del 24 d’abril al 14 de maig de 2021).