Publicades les llistes definitives d’admesos i exclosos per a les diferents borses de treball de la Brigada d’Obres

10 juliol 2020|Burjassot

Brigada de Obras Plan de Empleo

L’Ajuntament de Burjassot ha publicat les llistes definitives d’admesos i exclosos en el procés selectiu per a la constitució de diferents borses de treball temporal de personal de la Brigada Municipal d’Obres. Les llistes d’admesos i exclosos per a les diferents borses de treball poden consultar-se en el Portal de Transparència i en el Tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Burjassot.

L’Ajuntament de Burjassot ha fixat per al dia 30 de juliol de 2020, en la Sala d’actes de la Casa de la Cultura (carrer Mariana Pineda núm. 93-95), la celebració del primer exercici previst en la convocatòria, quedant convocats els aspirants definitivament admesos, els quals hauran de presentar-se en el lloc i la data indicats, proveïts del seu DNI.

Examen Borsa Oficial de Fusteria: 30 de juliol a les 08.00 hores

Examen Borsa Peó d’Obres i Serveis: 30 de juliol a les 10.15 hores

Examen Borsa Oficial de Jardineria: 30 de juliol a les 12.45 hores

Examen Borsa Oficial d’Obres i Serveis diversos: 30 de juliol a les 15.00 hores