Publicat el llistat provisional de les Ajudes concedides a xiquets i xiquetes esportistes amb resultats destacats (exercici 2022)

3 novembre 2022|Burjassot

deporte infantil

L’Ajuntament de Burjassot ha publicat el llistat provisional dels beneficiaris i beneficiàries de les Ajudes per a xiquets i xiquetes esportistes amb resultats destacats per a l’exercici de 2022, convocades pel Consistori, des de l’àrea de Benestar Social. Les persones interessades poden presentar al·legacions en el termini de deu dies comptats a partir del següent al de la publicació.

Tant les bases de la convocatòria com el llistat provisional, poden consultar-se en el Portal de Transparència. Així mateix, les persones provisionalment beneficiàries disposen d’un termini de deu dies per a aportar la documentació justificativa, que figura en l’article 9 de la convocatòria.