Publicat el llistat provisional de les Ajudes Familiars a l’Alimentació

2 desembre 2021|Burjassot

ayudas familiares alimentación

L’Ajuntament de Burjassot ha fet públic anunci del llistat provisional de les ajudes familiars dirigides a l’alimentació de menors en situació o risc d’exclusió social per al curs escolar 2021-2022.

Aquests llistats estaran a la disposició dels interessats per a la seua consulta en els centres escolars i en els centres de Serveis Socials. Contra la resolució, s’estableix un termini de 10 dies hàbils, des del 2 al 17 de desembre, per a la presentació d’al·legacions fundades, per escrit, que s’estimen oportunes.