Publicat el llistat provisional de les sol·licituds concedides per a les Ajudes al Transport Públic

11 abril 2017|Burjassot

Des de 03/04/2017 fins a 09/04/2017

Ayudas Transporte Público

L’Ajuntament de Burjassot ha publicat el llistat provisional per a les sol·licituds concedides per a les Ajudes al Transport. El llistat provisional pot consultar-se en el Tauler d’anuncis de la Seu Electrònica de la Casa de Cultura, així com en el Tauler d’anuncis situat en la Casa de Cultura. El document també inclou el llistat de les sol·licituds que han quedat excloses, així com el motiu d’aquesta exclusió.

Les persones interessades disposen d’un termini de 10 dies per a esmenar la falta de documentació amb indicació que, si així no ho fera, se li tindrà per desistida de la seua petició.