RESOLUCIÓ DEFINITIVA PUBLICADA Publicats els resultats de la fase d’oposició per a la creació de la borsa de treball d’administratius

26 juny 2019|Burjassot

Resultados

L’Ajuntament de Burjassot ha publicat, en el Portal de Transparència, els resultats de la fase d’oposició per a la creació d’una borsa de treball d’administratius d’administració general (Grup C- Subgrup C1) per al propi Consistori.

L’enllaç directe en el qual es poden consultar els citats resultats és http://transparencia.burjassot.org/wp-content/uploads/2019/06/ANUNCIO-Firmado.pdf.