Publicats els criteris de participació en el Mercat Medieval Les Sitges 2017 per a artesans, comerciants i associacions de Burjassot

24 març 2017|Burjassot

L’Institut Municipal de Cultura i Joventut ha publicat en la web municipal, www.burjassot.org, els criteris de participació per als artesans, comerciants i associacions locals que estiguen interessats a participar en el Mercat Medieval Les Sitges de Burjassot 2017, que enguany transformarà la localitat el cap de setmana del 26 al 28 de maig.

Les sol·licituds per a participar en l’edició d’enguany del Mercat Medieval s’hauran de presentar per Registre d’entrada de l’IMCJB de l’11 al 24 d’abril, tenint en compte les disposicions que marquen els criteris de participació.

En el cas d’artesans, comerços i associacions de Burjassot que desenvolupen una activitat comercial artesanal, han d’estar empadronats i/o exercir la seua activitat comercial a Burjassot, tenir el seu domicili social i/o fiscal a Burjassot, estar legalment constituïts, estar al corrent de les obligacions legals, tributàries i amb la Seguretat Social, derivades de l’exercici de la seua activitat, disposar de les llicències i autoritzacions legals per a l’exercici d’aquesta activitat i pagar el preu públic previst en l’ordenança vigent, entre altres requisits.

Per la seua banda, en el cas de les associacions i entitats locals que no desenvolupen una activitat comercial artesanal és necessari que estiguen inscrits en el Registre Municipal d’Associacions de Burjassot, tenir el seu domicili social i o fiscal en el municipi i estar al corrent de les obligacions legals derivades de l’exercici de la seua activitat, amb l’IMJCB i amb l’Ajuntament de Burjassot. L’IMCJB decidirà els supòsits en els quals aquestes entitats formaran part del conjunt de llocs establit a aquest efecte i la seua participació serà gratuïta.

En el document dels criteris de participació també s’especifiquen les normes comunes que els llocs han de complir i la documentació a aportar en cada cas, a més dels horaris i les disposicions generals del Mercat.