Reobertura de les terrasses a l’aire lliure dels establiments d’hostaleria i restauració en la Fase 1

17 maig 2020|Burjassot

Una vegada en la Fase 1, en la qual s’entra el dilluns 18 de maig, poden reobrir-se al públic les terrasses a l’aire lliure dels establiments d’hostaleria i restauració. Indiquem les mesures que hauran d’adoptar els locals hostalers que òbriguen les seues portes.

Podrà procedir-se a la reobertura al públic de les terrasses a l’aire lliure dels establiments d’hostaleria i restauració limitant-se al cinquanta per cent de les taules permeses l’any immediatament anterior sobre la base de la corresponent llicència municipal. En tot cas, haurà d’assegurar-se que es manté la deguda distància física d’almenys dos metres entre les taules o, en el seu cas, agrupacions de taules.

En el cas que l’establiment d’hostaleria i restauració obtinguera el permís de l’Ajuntament per a incrementar la superfície destinada a la terrassa a l’aire lliure, es podran incrementar el nombre de taules previst en l’apartat anterior, respectant, en tot cas, la proporció del cinquanta per cent entre taules i superfície disponible i duent a terme un increment proporcional de l’espai per als vianants en el mateix tram de la via pública en el qual se situe la terrassa.

L’ocupació màxima serà de deu persones per taula o agrupació de taules. La taula o agrupació de taules que s’utilitzen per a aquesta fi, hauran de ser concordes al nombre de persones, permetent que es respecten la distància mínima de seguretat interpersonal.

En el cas de la prestació del servei a les terrasses dels establiments d’hostaleria i restauració, hauran de dur-se a terme les següents mesures d’higiene i/o prevenció:

  • Neteja i desinfecció de l’equipament de la terrassa, en particular taules, cadires, així com qualsevol altra superfície de contacte, entre un client i un altre.
  • Es prioritzarà la utilització de manteleries d’un sol ús. En el cas que això no fora possible, ha d’evitar-se l’ús de la mateixa manteleria o salvamantels amb diferents clients, optant per materials i solucions que faciliten el seu canvi entre serveis i la seua rentada mecànica en cicles de rentada entre 60 i 90 graus centígrads.
  • S’haurà de posar a la disposició del públic dispensadors de gels hidroalcohólics o desinfectants amb activitat virucida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat, en tot cas en l’entrada de l’establiment o local, que hauran d’estar sempre en condicions d’ús.
  •  S’evitarà l’ús de cartes d’ús comú, optant per l’ús de dispositius electrònics propis, pissarres, cartells o altres mitjans similars.
  • Els elements auxiliars del servei, com la vaixella, cristalleria, coberteria o mantelería, entre altres, s’emmagatzemaran en recintes tancats i, si això no fora possible, lluny de zones de pas de clients i treballadors.
  •  S’eliminaran productes d’autoservei com a tovalloneres, palillers, vinagreres, setrills, i altres utensilis similars, prioritzant monodosis d’un sol ús o el seu servei en altres formats sota petició del client.
  • Es permet una persona màxim en els lavabos, excepte aquelles que necessiten assistència.
  • Es fomentarà el pagament amb targeta.

No existeix limitació horària excepte la ja existent d’obertura i tancament dels locals i no són obligatòries les mascaretes