Seus Electròniques


 

Benvinguts a la Seu Electrònica de l’Ajuntament, on vosté podrà accedir directament als serveis de gestió telemàtica de tràmits administratius. Així com a la Carta de Serveis i al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

cloud-upload Seu Electrònica

Accés als serveis de gestió telemàtica de tràmits administratius i registre d’entrada

icon-external-link Carpeta electrònica

Matrícula de tallers de la Casa de Cultura i d’Escoles Esportives, portal de la Biblioteca, actes dels Plens municipals, lloguer de pistes esportives, reserva de l’àrea d’esplai i altres serveis

icon-external-link Pagament Taxes

Abonament dels diferents tributs, taxes o preus públics. Autoliquidacions, consulta de rebuts i calendari fiscal