Animació Lectora

Sol·licitud per part de les persones físiques o jurídiques interessades en la realització d’activitats culturals dins de la programació de biblioteca en les instal·lacions de la Casa de Cultura, com ara, presentacions de llibres, club lectura, contacontes, tallers d’escriptura, recitals, etc.

Documentació necessària

  1. Instància genèrica de l’Ajuntament.

PRESENTACIÓ

En l’Oficina d’Informació i Registre de l’Ajuntament o a través de la seu electrònica.

TRÀMIT PRESENCIALTRÀMIT ONLINE

Nota: Per a accedir a la tramitació en línia és imprescindible disposar del DNI Electrònic o del certificat de signatura digital emés per la ACCV. Si vol obtindre-ho punxe ací.

TERMINI PREVIST DE PRESENTACIÓ

La sol·licitud es realitzarà amb un mes mínim d’antelació a la data que es desitja realitzar.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

En la sol·licitud s’ha d’especificar les característiques concretes de l’activitat a realitzar. En cas de presentació d’un llibre, una explicació de l’obra, dades de l’escriptor i la seua referència biogràfica professional.

Aquest tràmit està subjecte al pagament de taxes aplicables segons l’Ordenança Reguladora de la taxa per utilització privativa o per l’aprofitament especial de béns o instal·lacions del domini públic local de l’Ajuntament de Burjassot.