Exposicions

Sol·licitud per part de les persones físiques o jurídiques interessades en l’exposició d’obres d’art o de divulgació cultural o educativa a la sala d’Exposicions de la Casa de Cultura.

La sol·licitud d’exposicions hauran de remetre’s al registre d’entrada (presencial o telemàticament) mitjançant un model d’instància genèrica, degudament emplenades i signades per l’interessat.

Documentació necessària

  1. Instància genèrica de l’Ajuntament.

PRESENTACIÓ

En l’Oficina d’Informació i Registre de l’Ajuntament o a través de la seu electrònica.

TRÀMIT PRESENCIALTRÀMIT ONLINE

Nota: Per a accedir a la tramitació en línia és imprescindible disposar del DNI Electrònic o del certificat de signatura digital emés per la ACCV. Si vol obtindre-ho punxe ací.

TERMINI PREVIST DE PRESENTACIÓ

La sol·licitud es realitzarà amb dos mesos mínim d’antelació a la data de l’exposició.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

En la sol·licitud constaran les dades personals de l’artista i una breu explicació de l’obra: tipus, estil, mesures i observacions.

L’ús de les sales serà per dues setmanes naturals, iniciant-se l’exposició en general en dilluns i finalitzant el divendres. Els diumenges les sales romandran tancades. El muntatge es realitzarà per l’interessat. El muntatge, vigilància, assistència tècnica i altres aspectes relacionats queden estipulats en la normativa reguladora d’aquest tràmit.

El pagament de la tarifa per l’ús de les instal·lacions s’estableix en la cessió en exclusiva d’una de les obres exposades, que inclourà drets de reproducció, distribució i comunicació pública. Aquest procediment queda estipulat en la normativa reguladora d’aquest tràmit.