IVTM Bonificacions Vehicles Motor Elèctric

Podran sol·licitar una bonificació del 50% l’any de la seua matriculació i en el següent, els titulars de vehicles de propulsió elèctrica de nova matriculació.
a) El titular del vehicle haurà d’estar al corrent en el pagament de tots els tributs municipals.
b) El subjecte passiu només podrà gaudir de la bonificació en un vehicle.

Documentació necessària

  1. Instància Genèrica Ajuntament
  2. Certificat de característiques tècniques del vehicle.
  3. Permís de circulació.

Presentació

En l’Oficina d’Informació i Registre de l’Ajuntament o a través de Seu electrònica:

TRÀMIT PRESENCIALTRÀMIT ONLINE

Informació complementària

Aquesta bonificació serà aplicable a l’exercici fiscal següent al de la sol·licitud.

Nota: Per a accedir a la tramitació en línia és imprescindible disposar del DNI Electrònic o del certificat de signatura digital emès per la ACCV. Si vol obtenir-ho punxe ací