Rectificació de Dades Personals Padró d’Habitants

Si es detectara algun error en les dades personals que figuren en el padró municipal d’habitants, pot sol·licitar-se una rectificació dels mateixos.

Documentació necessària

  1. Instància Genèrica Ajuntament
  2. DNI. Passaport o targeta de residència

Presentació

En l’Oficina del Servei d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament.

TRÀMIT PRESENCIALTRÀMIT ONLINE

Nota: Per a accedir a la tramitació en línia és imprescindible disposar del DNI Electrònic o del certificat de signatura digital emès per la ACCV. Si vol obtenir-ho punxe ací