Sol·licitud de poda, tala o transplantament

Hauran de presentar la sol·licitud les persones físiques o jurídiques interessades a talar o trasplantar arbrat en propietat privada, així com per a realitzar qualsevol tipus d’intervenció de poda, tala o trasplantament d’arbrat públic motivada per la realització d’obres o qualsevol altra causa, amb la finalitat d’obtindre la llicència corresponent.

En qualsevol moment es podrà sol·licitar la documentació complementaria a la inicialment presentada que resulte necessària per a la resolució del procediment.

Documentació necessària

  • DNI, NIE o passaport
  • Instància general
  • Memòria justificativa de la necessitat de de la intervenció així com de les operacions concretes a realitzar.
  • Localització de l’exemplar objecte de la petició.
  • Si escau, el gual, la llicència d’obres o l’actuació urbanística que determine la necessitat de la intervenció

Informació complementària

PRESENTACIÓ

En l’Oficina d’Informació i Registre de l’Ajuntament o a través de la seu electrònica.

TRÀMIT PRESENCIALTRÀMIT ONLINE

Nota: Per a accedir a la tramitació en línia és imprescindible disposar del DNI Electrònic o del certificat de signatura digital emès per la ACCV. Si vol obtenir-ho punxe ací

MÉS INFORMACIÓ

Oficina de sostenibilitat local, Plaza Gómez Ferrer 4, 963 649 515 agenda21@ayto-burjassot.es