SOST – Registre d’agricultors i agricultores de Burjassot

El Registre d’agricultors i agricultores de Burjassot tindrà com a finalitat gestionar una base de dades en la qual constaran les dades corresponents de les persones, que poden o no estar empadronades a Burjassot i ser propietàries o no de parcel·les que treballen a la terra del terme de Burjassot.

La llista podrà ser utilitzada per a fer comunicacions específiques al sector agrari, per exemple, les propostes que es tracten en el Consell Agrari. Les dades seran tractades segons el que estableix la Llei 15/1999 de Protecció de dades. Per tant, l’ús de les dades de les parcel·les serà merament estadístic.

Documentació necessària

  • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport
  • Certificat d’empadronament (soles per no empadronats en Burjassot)
  • Rebut autònom agrari
  • Rebut IBI rústica

Presentació

En l’Oficina del servei d’atenció al ciutadà de l’Ajuntament de Burjassot

Informació complementària

L’Oficina de Sostenibilitat Local de Burjassot oferirà assistència tècnica si fóra necessari.

La composició en la llista haurà de ser renovada periòdicament, tal com establisca l’Ajuntament.

Termini previst de tramitació

La inscripció es realitza de forma immediata amb la presentació de la sol·licitud.