Estiu Inclusiu, activitats per als menors en risc de vulnerabilitat

2 juliol 2021|Burjassot

Díaz Pintado

És estiu i, amb les aules tancades, els xiquets i xiquetes són els que més temps desocupat tenen per davant fins que arribe l’encara llunyà setembre. Pensant en ells i en què tinguen un lloc i un espai on ocupar el temps lliure amb activitats lúdiques i educatives, el Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Burjassot ha impulsat, com cada any, el programa Estiu Inclusiu, destinat especialment a menors en risc de vulnerabilitat social. El programa Estiu inclusiu 2021 s’emmarca en el nou Contracte-Programa 2021-2024 de la Generalitat Valenciana amb l’Ajuntament de Burjassot i, més concretament, en els Serveis d’Atenció Primària de Caràcter Bàsic.

Els objectius principals d’aquest Estiu Inclusiu és mantindre l’activitat dels serveis d’intervenció socioeducativa durant el període de vacances i promoure actuacions que garantisquen la cobertura de necessitats socioeducatives dels xiquets, xiquetes i adolescents atesos. D’altra banda, amb el programa, es persegueix també facilitar la conciliació laboral o, en el seu cas, proporcionar a les famílies un temps que afavorisca la cerca, bé d’ocupació, bé d’activitats formatives o ocupacionals. Promoure la igualtat i integració de la població infantil més vulnerable i desenvolupar les seues habilitats socials o potenciar la pràctica esportiva com a hàbit saludable, des d’un enfocament lúdic, són altres dels objectius que es pretén aconseguir amb aquest programa.

Així, els beneficiaris/es d’aquest programa seran xiquets, xiquetes i adolescents de 6 a 14 anys a complir l’any natural de 2021, procedents d’entorns sociofamiliars vulnerables, empadronats a Burjassot i usuaris dels programes i serveis socioeducatius municipals, que siguen derivats específicament pels equips d’Atenció Primària Bàsica de l’Ajuntament de Burjassot.

Durant el desenvolupament d’aquest Estiu Inclusiu, es potenciaran les activitats de respecte mutu convivencial, la cultura de pau, les habilitats socials i comunicatives, la resolució de problemes, etc. Les activitats tendiran sempre a la facilitació de la integració social, l’equitat i la sana diversió i es desenvoluparan sempre en un entorn lúdic de joc i convivència. També es programaran activitats extraordinàries de diversa índole com a eixides del centre, rutes saludables, excursions, etc.

El programa es desenvoluparà, entre el 5 de juliol i el 27 d’agost, en el Centre Socioeducatiu Díaz Pintado i inclou l’atenció a 50 usuaris/as, en cinc grups reduïts, atenent en tot moment les mesures de seguretat i higiene establides per les autoritats sanitàries per a la prevenció del contagi per COVID-19.