Ja es pot consultar el llistat provisional d’Ajudes Familiars a l’alimentació

13 gener 2021|Burjassot

Alimentación

Les famílies que han sol·licitat per al curs escolar 2020/2021 les Ajudes Familiars dirigides a l’alimentació de menors en situació o risc d’exclusió social poden consultar des de hui (13-01-2021) el llistat provisional de les ajudes concedides i denegades, valorades pel Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Burjassot.

Els llistats poden consultar-se en la secretaria dels centres escolars on estan matriculats els xicotets o bé en els centres de Serveis Socials.

Des del Departament de Serveis Socials s’ha informat que s’estableix un termini de 10 dies hàbils, FINS Al 27 DE GENER, perquè els interessats, en el cas que així ho consideren, puguen formular les al·legacions fundades, per escrit, que estimen oportunes.

L’Ajuntament es farà càrrec de l’abonament de les Ajudes Familiars dirigides a l’alimentació de menors en situació o risc d’exclusió social, escolaritzats en el curs 2020/21, per als mesos compresos entre setembre de 2020 i juny de 2021, tots dos inclusivament, dels beneficiaris que hagen sol·licitat l’ajuda en termini i forma, que complisquen els requisits establits en les bases reguladores i que no siguen beneficiaris d’altres ajudes de menjador escolar d’altres administracions públiques.