Oberta la convocatòria de licitació per a l’adjudicació de quatre llocs de venda en el Mercat Municipal l’Almara de Burjassot

5 desembre 2022|Burjassot

Mercado L'Almara

L’Ajuntament de Burjassot ha fet públic l’anunci sobre la convocatòria de licitació per a l’adjudicació de les concessions d’ús privatiu de quatre llocs de venda en el Mercat Municipal l’Almara.

Tal com es desprén de la convocatòria publicada en el BOP, amb data 2-12-2022, els interessats que desitgen participar en la mateixa poden sol·licitar-lo dins del termini de 30 dies naturals a partir de la publicació de l’anunci en el BOP. El període de presentació de sol·licituds, que ha de realitzar-se de manera presencial i amb sobre tancat, amb Cita prèvia, en el Registre d’entrada de l’Ajuntament, situat a la Casa de Cultura, estarà obert fins al 2 de gener.

La documentació a presentar ve referida en la clàusula 8.3.2 de les Bases publicades en el portal de transparència i en el tauler d’edictes. Aquestes bases poden consultar-se PUNXANT ACÍ.

Les instàncies sol·licitant prendre part en el procés selectiu per a adjudicar la “Concessió en règim de concurrència de l’ús privatiu del domini públic de quatre llocs de venda en el Mercat Municipal L’Almara, situat al Carrer Pintor Goya- Avda. Mare de Déu de la Cabeza del municipi de Burjassot”, s’hauran de presentar tal com s’ha assenyalat, en model oficial, en el Registre General de l’Ajuntament.

Les instàncies podran presentar-se igualment en la forma que determina l’article 16.4 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.