Obert el termini de presentació d’instàncies per al procés selectiu d’una plaça d’arxiver/a-bibliotecari/ia (Fins al 20 d’abril)

21 març 2022|Burjassot

Archivo

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publicava en la seua edició del passat 18 de març l’anunci de les bases i convocatòria del procés selectiu per a proveir en propietat una plaça d’arxiver/a-bibliotecari/a, escala administració especial, subescala tècnica, Grup/subgrup: A/A2, mitjançant el sistema de concurs oposició i constitució de borsa d’ocupació per a l’Ajuntament de Burjassot

Tota la informació sobre el procés selectiu es pot consultar en el Portal de Transparència de l’Ajuntament de Burjassot. Els interessats i interessades han de presentar les seues sol·licituds des de hui, 21 de març de 2022, fins al pròxim 20 d’abril de 2022, totes dues dates incloses.

Les sol·licituds han de presentar-se a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Burjassot, o bé per Registre d’entrada de l’Ajuntament, en el Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC), ubicat en la Casa de Cultura. En aquest cas, ha de sol·licitar-se cita prèvia per a poder fer lliurament de la documentació requerida en les bases.